„Rodzina – tu wszystko się zaczyna a miłość nigdy się nie kończy”

24 marca 2017 roku uczniowska reprezentacja ZST z klasy 1 Tg wzięła udział w Konferencji z okazji Narodowego Dnia Życia, organizowanej w ramach obchodów VI DNI ŻYCIA „Rodzina – tu wszystko się zaczyna a miłość nigdy się nie kończy”. Narodowy Dzień Życia ma na celu promowanie wartości i postaw rodzinnych.

Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Mickiewicza.

Patronat Honorowy nad VI Dniami Życia objął Abp. Edward Ozorowski oraz Metropolita Białostocki Jakub Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Konferencję zainaugurował Pan Piotr Robert Klepacki Podlaski Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, który przedstawił najważniejsze zagadnienia, jakie zostaną omówione podczas spotkania. Jako kolejni zabrali głos: Pan Roman Czepe reprezentujący Wojewodę Podlaskiego oraz Metropolita Białostocki Jakub Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Konferencję uświetnił występ Chóru Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Białymstoku pod dyr. Moniki Bierć. Mogliśmy także wysłuchać wykładów m.in. profesora dr hab. Jerzy Kopani z Akademii Teatralnej w Warszawie
pt. Od zaniku rodziny do upadku cywilizacji, profesor dr hab. Aliny Midro z Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. Istnieć, żyć, być kochanym oraz doktor hab. Jolanta Lewko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku pt. Między ciałem a duszą.

Program artystyczny wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymiw Białymstoku im. św. Jadwigi Królowej Polski.

Organizatorami konferencji byli:  Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.