Już po raz ósmy, w dniu 21 marca 2017 r., Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa przy ul. Stołecznej w Białymstoku zorganizował Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Białegostoku, Pan Tadeusz Truskolaski.

Cele współzawodnictwa od momentu narodzenia się pomysłu stworzenia tej imprezy są niezmienne. Są to: prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę, promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, motywowanie ich do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób, promocja nowych talentów, utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową, przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych – przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie, realizacja marzeń i ambicji, budzenie wiary we własne siły i talent. Konkurs stwarza wykonawcom utworów możliwość szlachetnego współzawodnictwa, a nauczycielom satysfakcję z twórczej pracy z młodzieżą.

Jak co roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgłosiła się spora grupa wykonawców. Tegoroczni  uczestnicy i zaprezentowali  wysoki poziom wokalny i zostali  entuzjastycznie przyjęci przez widownię, która doskonale bawiła się podczas prezentowanych utworów.

Jury oceniało poprawność językową, umiejętności muzyczno-wokalne, interpretację wykonywanych utworów oraz ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa, natomiast wyróżnieni przez jury, obdarowani zostali nagrodami ufundowanymi przez organizatora i sponsorów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki konkursu na najlepsze wykonanie piosenki w języku angielskim:

I miejsce- Julia Jarmołowska

I miejsce- Julia Dmochowska

II miejsce- Oliwia  Magdalena  Ignatowska

III miejsce- Wiktoria Gryc

Wyróżnienia:

Katarzyna Ostrowska

Dominik Wądołowski

Julia Trzaska

Maja Guzowska

Agata Daniłowicz

 Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy talentu, ich nauczycielom i opiekunom artystycznym- wychowanków, a sobie życzymy jeszcze wielu edycji konkursu w tak mocnej obsadzie.