KROWA… PRĄD…. KLIMATNaukowy poranek na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Już wiemy jaki związek ma krowa i prąd z klimatem12.12.2019 r.