BO CZŁOWIEK JEST TYM, CO ZJEKULINARNE ABRAKADABRA ŻYCZY WSZYSTKIM SMACZNEGO