KURSY DLA BRANŻY MECHANICZNEJ – nabór uzupełniający

 

Zapraszamy wszystkich uczniów z branży mechanicznej do udziału w kursach realizowanych w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”.

 

Kandydaci składają kompletną dokumentację w dniu 02.07.2020 r. r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

  1. poprzez umieszczenie wniosku w skrzyni zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynia ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

  2. poprzez wysłanie skanu podpisanej dokumentacji ze swego szkolnego adresu mailowego na adres: zst.kierunekprzyszlosc@gmail.com

  3. poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w warsztatach gastronomicznych”

 

Poniżej przedstawiamy tematy kursów.

  1. Część II – Kurs spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych –wykonywanie