KURSY DLA BRANŻY MECHANICZNEJ – nabór uzupełniający

 

Zapraszamy wszystkich uczniów z branży mechanicznej do udziału w kursach realizowanych w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”.

 

Kandydaci składają kompletną dokumentację w terminie od 05.06.2020 r. do 10.06.2020 r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

1.      poprzez umieszczenie wniosku w skrzyni zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynia ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

2.      poprzez wysłanie skanu podpisanej dokumentacji ze swego szkolnego adresu mailowego na adres: zst.kierunekprzyszlosc@gmail.com

3.      poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w warsztatach gastronomicznych”

 

Poniżej przedstawiamy tematy kursów.

1.      Część I – Kurs spawania elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych;

2.      Część II – Kurs spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych –wykonywanie spoin pachwinowych;

3.      Część III – Kurs montażu samochodowych instalacji gazowych;

4.      Część IV – Kurs operatora wózków widłowych.