#ŁĄKI #KWIETNE W #ZSTBIALYSTOKw ramach programu „Łąki kwietne na terenie białostockich placówek oświatowych” Dziękujemy Miasto Białystok za udział w programieA teraz czekamy na „ŁĄKI ŁAN”