Lista wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych i branżowych I stopnia prowadzonych przez Miasto Białystok po rekrutacji zasadniczej na rok szkolny 2018/2019

(stan na 13 lipca 2018 r. godz.10.00)