Nasz tegoroczny absolwent Mateusz Pierko w rozgrywanych w czasie wakacji
Mistrzostwach Polski Juniorów okazał się najlepszy w konkurencji karabin
dowolny trzy postawy i został Mistrzem Polski Juniorów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.