W dniu dzisiejszym Pani Dyrektor Renata Frankowska i uczeń klasy 3 Tdg Daniel Sakowicz
otrzymali z rąk Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku medale „DILIGENTIAE – za pilność”