MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W Szkoła Podstawowa nr 24 w Białymstoku! W trakcie uroczystości nauczyciel naszej szkoły Pan Wacław Pawluczuk oraz uczennica klasy 4 Tgb Angelika Kossakowska wyróżnieni zostali przez Prezydenta Miasto Białystok Pana Tadeusz Truskolaski medalem „Diligentiae – za pilność” Wielka DUMA I RADOŚĆDZIĘKUJEMY ZA WYRÓŻNIENIE