Samorząd ZST wziął udział w panelu dyskusyjnym „Młodzi społecznie”. Przedstawiciele SU poznali nowe pomysły na działanie i na to jak warto wdrażać Społeczność Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa do DZIAŁANIA!