MŁODZIEŻOWA DEBATA – „BIAŁYSTOK MIASTO MŁODYCH” w ZST, 14 marca 2019 r.

Debata poświęcona została kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów techników. Poprzedzona została warsztatami, które przeprowadzone zostały przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” z Warszawy oraz Fundację SocLab w osobach Pani Katarzyna Sztop-Rutkowska oraz Pani Agnieszka Maszkowska. Podczas warsztatów (wykorzystanie gry symulacyjnej „CoopAxle” – Oś współpracy) uczniowie ZST wypracowali 14 pytań dotyczących różnych obszarów tematycznych, m.in.: sport, ochrona środowiska, edukacja, problemy społeczne, sytuacja szkoły.
Debata pokazała, że warto angażować młodzież do udziału w akcjach upowszechniających kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów, pokazać, że nasze miasto jest dla nich bardzo ważne.
Udział w debacie wzięli uczniowie klas pierwszych technikum ZST: kl. 1 Tk i 1 Tgb oraz zaproszeni paneliści: Pan Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pani Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białystok, Koalicja Obywatelska oraz Pan Piotr Jankowski, wieloletni Radny Rady Miasta Białystok.
WNIOSKI: wszyscy jesteśmy zainteresowani sprawami naszego miasta i mimo dzielących nas poglądów zależy nam na jego rozwoju i atrakcyjności