NA ŻELAZNEJ DRODZE

Uczniowie Zespołu Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa, dn. 9 marca 2018 r. gościli w muzealnej „Ekspozycji Kolejowej Białystok”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie”. Na interaktywnej ekspozycji mogliśmy zobaczyć i dotknąć eksponaty, pamiątki, źródła ikonograficzne i dokumenty związane z kolejnictwem. Stowarzyszenie „Kolejowe Podlasie” od 2009 r. zgromadziło wiele zabytków taboru i sprzętu kolejowego oraz makiety modelarstwa kolejowego.

Dziękujemy serdecznie Panu Pawłowi Dubrawie, Wiceprezesowi Stowarzyszenia,  za oprowadzenie nas po muzeum i przekazanie interesującej wiedzy z zakresu techniki i dziejów kolejnictwa.

Już od września 2018 r. ZST rozpocznie kształcenie na kierunku Technik Transportu Kolejowego, w dwóch kwalifikacjach „Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów” oraz „Planowanie i realizacja przewozów kolejowych” pod patronatem spółek kolejowych działających w województwie podlaskim. Zainteresowaną młodzież – serdecznie zapraszamy!!!