Nabór wniosków na stypendia edukacyjne

Rusza nabór wniosków na stypendia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.
Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane będzie w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 30.09.2020 r. do 15.10.2020 r.

 

Osoby zainteresowane wsparciem składają kompletną dokumentację w w/w terminie poprzez wybranie jednej z poniższych form:

Ø  poprzez umieszczenie wniosku w skrzyni zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynia ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

Ø  poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w projekcie