NAGRODA SPECJALNA MUZEUM WOJSKA DLA ZST

NAGRODA SPECALNA MUZEUM WOJSKA DLA ZST

Dnia 1 grudnia 2017 r. Muzeum Wojska w Białymstoku nagrodziło młodzież z klubu historycznego Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa za dotychczasową aktywną współpracę, popularyzację wiedzy historycznej i propagowanie treści patriotycznych.

Nagrodzeni zostali nasi uczniowie oraz młodzież z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

Muzeum Wojska w nagrodę zorganizowało warsztaty poświęcone postaci Józefa Piłsudskiego i jego roli w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Podczas zajęć uczniowie mogli poznać ciekawostki z biografii Marszałka i jego pobytów w Białymstoku. Wiele emocji wzbudziła możliwość bezpośredniego zapoznania się i dotknięcia artefaktów, czyli historycznych muzealnych eksponatów, które zazwyczaj nie są udostępniane zwiedzającym. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się pistolety i karabiny używane przez polskich żołnierzy podczas II wojny światowej, w tym II Korpus Polski gen. W. Andersa.

Dzięki zorganizowanym warsztatom i żywym spotkaniu z historią w Muzeum Wojska w Białymstoku, rozbudziliśmy na nowo nasze pasje i zostaliśmy ubogaceni nową wiedzą z historii wojskowości.   

Krzysztof Pogorzelski