Uczy wbrew temu, którego uczy. (…) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczy pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostanie doceniony przez ucznia dopiero w przyszłości – NAUCZYCIEL.
16 października 2017 r., w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyła się miejska gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości prezydent Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski wręczył 156 pracownikom oświaty – nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród uhonorowanych znaleźli się nauczyciele ZST: Pani Dyrektor szkoły Renata Frankowska, Pani Elżbieta Jamiołkowska oraz Pani Agnieszka Januszkiewicz.


Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!