Klasa 1 Tp poznała funkcjonowanie najnowocześniejszego w Polsce zakładu utylizacji śmieci z terenu Białegostoku Zainteresowanie wzbudził proces zmniejszania objętości śmieci poprzez spalanie przy zachowaniu bardzo rygorystycznych norm ekologicznych, rozwiązania programistyczne, obsługa zakładu przez osiem osób oraz zwrot kosztów w postaci energii
Bycie #ECO jest #cool