NIELETNI WOBEC PRAWA – SPOTKANIA Z POLICJANTKĄ
1 2 3 4 1
W ramach aktywnych zajęć z wiedzy o społeczeństwie dnia 4 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa odbyły się spotkania profilaktyczne z Panią st. aspirant Anną Moniuszko Martyną Malinowską z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Zajęcia dotyczyły problematyki związanej z odpowiedzialnością nieletnich wobec prawa. Pani Policjantka w sposób przystępny przedstawiła młodzieży obowiązujące przepisy odpowiedzialności cywilnej i karnej osób nieletnich.
Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali pytania z zakresu wykroczeń, przestępstw oraz powszechnej demoralizacji w cyberprzestrzeni.
Krzysztof Pogorzelski