NOC  10 LUTY 1940 – PAMIĘTAMY

Z okazji zbliżającej się 78. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego, uczniowie Zespołu Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa, wzięli udział w obchodach rocznicowych upamiętniających to wydarzenie. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości przez Pana prof. Wojciecha Śleszyńskiego – Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru oraz prelekcji Pana Tadeusza Chwiedzia – Prezesa Związku Sybiraków w Białymstoku, który przedstawił najważniejsze fakty historyczne dotyczące genezy i przebiegu wywózek Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Po części oficjalnej usłyszeliśmy znany nam Hymn Sybiraków i inne pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej.  Na zakończenie mogliśmy obejrzeć wzruszający film „Dzieci tułacze” i wysłuchać wspomnień Pana Józefa Gębskiego, reżysera tego filmu.

Pamiątkowe zdjęcie uczniów ZST z przedstawicielami Muzeum Pamięci Sybiru: Panią Kierownik Anną Kietlińską i Panem Dyrektorem prof. Wojciechem Śleszyńskim, absolwentem naszej szkoły.