OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

23 listopada 2016r. świętowaliśmy 98.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczestniczyliśmy w niecodziennej lekcji historii poświęconej pamięci Zesłańcom Sybiru i okolicznościom tworzenia Armii Andersa.

W murach naszej szkoły gościliśmy Panią Agnieszkę Rzeszewską – przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok;  Pana Tadeusza Chwiedzia  – Prezesa Związku Sybiraków Oddział w Białymstoku; Panią Jolantę Hryniewicką – sekretarza Oddziału Związku Sybiraków;   Pana Henryka Czerwonkę – Prezesa Stowarzyszenia Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę; Pana Ludwika Konopkę – Prezesa Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników – Zarząd Okręgowy w Białymstoku.

Po raz kolejny podtrzymujemy tradycję Patriotycznego Śpiewania  zapoczątkowaną przez SP Nr 12 w Białymstoku oraz WOAK  w Białymstoku, której głównym założeniem  jest wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.

Nasz szkolny chór z sukcesem zachęcił wszystkich do wspólnego śpiewania, a w krótkich przerwach wysłuchaliśmy historii o drodze do niepodległości.

Po wspólnym śpiewaniu Pan Tadeusz Chwiedź przedstawił nam wywózkę Polaków na Sybir oraz przybliżył losy naszego patrona – generała Władysława Andersa, a szczególnie trudności związanych z formowaniem się armii.

Ciekawa prelekcja, przeplatana wspomnieniami oraz cytatami z poezji, została nagrodzona gromkimi brawami.

Na koniec Pan Tadeusz Chwiedź uhonorował naszą Szkołę Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaczenie złożył na ręce Pana Dyrektora Tadeusza Halickiego. Taką samą odznakę otrzymał Pan Kazimierz Bagiński –emerytowany nauczyciel ZST, a srebrną – Stanisław Baranowski. Nauczyciel Pan Krzysztof Pogorzelski otrzymał  Honorową Odznakę Sybiraka.