OBRÓBKA METALI PRZY POMOCY OBRABIAREK CNC 🙂
6.12.2017 #Politechnika Białostocka #Wydział mechaniczny #zajęcia
laboratoryjne w ramach BFKK #ZST uczniowie kl. 4tm #technik mechanik
#technik pojazdów samochodowych #BRAWO MY