Dodano dn. 19 lipca 2018 r.

 

Nr sprawy:    26.1.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

pod nazwą:

 

Ochrona fizyczna budynków, terenów przylegających, osób i mienia

w kompleksie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

 

 

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

  1. Stołeczna 21, 15-879 Białystok

tel. 85 742-12-13

fax 85 742-29-23

www.zst.bialystok.pl

e-mail: szkola@zst.bialystok.pl

 

Zamawiający jest jednostką organizacyjną administracji samorządowej:

Miasta Białystok – Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

NIP 966-211-72-20

 

Osoba do kontaktów:

Cezary Łempicki – kierownik administracyjno-gospodarczy ZST, tel. 85 742 12 13 w. 24

Załączniki do pobrania:

Odpowiedzi na pytania:

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT – opublikowano 27.07.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – opublikowano 31.07.2018