Kochani, ogłaszamy PLEBISCYT DOBROCI I ŻYCZLIWOŚCI ZST, w ramach którego przyznamy trzy równorzędne tytuły:
MISTRZA ŻYCZLIWOŚCI,
MISTRZA DOBRYCH UCZYNKÓW,
MISTRZA EMPATII.
Szczegóły Doktor #zeteste oraz dziennik ektroniczny Librus