2 czerwca 2021 r. uczniowie kl. 3 Tk technik transportu kolejowego Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku uczestniczyli w aktywnych zajęciach kolejowych na terenie Sekcji Eksploatacji w Hajnówce. Po przyjeździe do stacji Hajnówka pociągiem Nr 10876 o godz. 10.20 zostaliśmy powitani przez Zastępców Naczelnika Sekcji: Pana Eugeniusza Szatyłowicza i Pana Mirosława Samosiuka. Całej grupie udostępniono salę szkoleń, gdzie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. W pierwszej grupie uczniów warsztaty szkoleniowe prowadziła Pani Helena Kuklik, zaś w drugiej Pani Lilla Andrejuk. Podczas warsztatów uczniowie poznali system komputerowych urządzeń stacyjnych typu MOR-3 i omówione zostały zasady sporządzania regulaminów technicznych posterunków ruchu. Następnie udaliśmy się na nastawnię dysponującą Hj. W przerwie między ruchem pociągów dyżurny ruchu przedstawił zasady działania poszczególnych urządzeń SRK i omówił prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej na posterunku. Dzięki aktywnym zajęciom na terenie Sekcji Eksploatacji w Hajnówce poszerzyliśmy naszą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która będzie nam szczególnie przydatna do zdania czerwcowego egzaminu z kwalifikacji zawodowej: organizacja i prowadzenie ruchu pociągów. Dziękujemy serdecznie Panu Dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku Andrzejowi Jackowi Kierman za możliwość przeprowadzenia zajęć terenowych.