Nauczycielem wszystkiego jest praktyka

Staże uczniów ZST w Białymstoku szansą na europejskim rynku pracy

Zakończyły się dwutygodniowe praktyki zawodowe uczniów ZST, którzy zdobyli doświadczenie w węgierskich restauracjach hotelowych i portugalskich  przedsiębiorstwach
w dniach od 26 marca do 08 kwietnia 2017r.

54 uczniów w tym: 10 techników pojazdów samochodowych, 20 techników żywienia i usług gastronomicznych, 10 techników technologii drewna oraz 14 uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz (7 osób) i mechanik pojazdów samochodowych (7 osób) poznało smak pracy zagranicą, podszlifowało języki obce, zwiedziło wiele ciekawych miejsc oraz nawiązało cenne kontakty z pracodawcami.

Uczniowie wyjechali na praktyki zawodowe w ramach projektu „Staże uczniów ZST w Białymstoku szansą na europejskim rynku pracy” na zasadach Programu Erasmus + finansowanego ze środków PO WER. Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach.

Zagraniczny staż pozwolił także na podniesienie przez młodych ludzi poziomu poczucia własnej wartości, ukazał im nowe możliwości i dał szansę na przełamanie stereotypów dotyczących braku perspektyw zawodowych. Wyjazd do Portugalii i na Węgry był wyjątkową okazją nie tylko do uzupełnienia wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zawodowych, ale także umiejętności językowych.

Uczniowie pracowali od 6 do 8 godzin dziennie pod okiem fachowców, którzy udzielali im cennych wskazówek i pomagali w wykonywaniu obowiązków. Młodzież bardzo zaangażowała się w swoją pracę, która dawała im ogromną satysfakcję i pozwoliła poszerzyć przede wszystkim umiejętności praktyczne.

Młodzież z branży gastronomicznej na Węgrzech poznawała potrawy kuchni węgierskiej w czterogwiazdkowych hotelach w Budapeszcie. Praca w hotelowej kuchni wymagała od nich zapoznania się z surowcami stosowanymi w kuchni węgierskiej, ale także sporządzania wykwintnych dań.

Przebywający w Portugalii mechanicy diagnozowali auta, ucząc się m.in. lokalizowania uszkodzeń pojazdów na podstawie pomiarów i badań diagnostycznych, stosowania odpowiednich narzędzi i przyrządów pomiarowych.

Uczniowie reprezentujący branżę drzewną zajmowali się renowacją i konserwacją zabytkowych mebli w wiodących portugalskich zakładach.

Praktyka zagraniczna to nie tylko sama praca! Stażyści, będąc w innym kraju, mieli niesamowitą okazję na kontakt z jego kulturą, ludźmi i fantastycznymi miejscami. Dlatego program stażu oprócz praktyki zawodowej obejmuje także zajęcia kulturowe, wycieczki i zwiedzanie.

Uczniowie otrzymali Europass Mobility, czyli dokumenty zawierające informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. EUROPASS stwarza możliwości pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy.