OD 1 stycznia 2019 r. prowadzony jest w naszym mieście Ośrodek Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Problemami Zdrowia Psychicznego finansowany z dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Ośrodek Dziennego Pobytu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 12.00 w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Eureka przy ulicy Wesołej 17/1.
Jest to forma bezpłatnej pomocy, przeznaczona dla osób do 18 r.ż. ze stałym meldunkiem w mieście Białystok, nie jest wymagane skierowanie.

Działania ośrodka koncentrują się na:
– diagnostyce psychiatrycznej i psychologicznej zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń depresyjnych, lękowych, ADHD.
– krótkoterminowych oddziaływaniach terapeutycznych o charakterze interwencyjnym np. w sytuacji kryzysu.
– Dostępne są również jednorazowe konsultacje psychiatry dziecięcego i psychologa w ramach Punktu Konsultacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533 544 633.