POWSZECHNA MOBILIZACJA 
W związku z Dniem Otwartych Drzwi ZST 22 marca 2018 r.
Klub Historyczny Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
przeprowadził POWSZECHNĄ MOBILIZACJĘ.
W ZST odbyło się Forum Zawodowe z przedsiębiorcami. Prezentowane były kierunki branży drzewnej, mechanicznej, gastronomicznej i kolejowej. Zorganizowano również wiele wspaniałych imprez, w tym pokaz treningu strzeleckiego oraz sparingów bokserskich.
PODCZAS MOBILIZACJI POBOROWI:
w Izbie Pamięci gen. Wł. Andersa poznali fakty z życia gen. Władysława Andersa,
zobaczyli mundury i wyposażenie wojskowe, wzięli udział w konkursie z nagrodami o Patronie ZST oraz spróbowali wojskowych sucharów. Odwiedziło nas w sumie około kilkuset poborowych reprezentujących szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne
z Białegostoku i województwa podlaskiego.