„Pozyskać ucznia – w przyszłości pracownika” – inicjatywa Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku (dawna Metalowo-Drzewna) i czołowych firm branży: drzewnej, gastronomicznej i mechanicznej na rynku podlaskim.

W ramach tej inicjatywy ZST oraz przedsiębiorcy rozpoczęli cykl spotkań warsztatowych skierowanych do uczniów klas trzecich gimnazjum i ich rodziców.

Dzięki takim spotkaniom gimnazjaliści poszerzają swoją wiedzę o zawodach, poznają potrzeby lokalnego rynku pracy, oferty przedsiębiorców oraz korzyści wynikające z kształcenia zawodowego. Jednym z elementów projektu jest możliwość praktycznego zetknięcia się z zawodem. Uczniowie pod okiem nauczycieli zawodu próbują własnych sił na stoiskach warsztatowych, np. wykonując drewniany piórnik z przygotowanych elementów (branża drzewna), komponując zdrowe przekąski – koreczki (branża gastronomiczna), czy też składając mini radio samochodowe (branża mechaniczna). ZST jest też organizatorem wycieczek programowych do firm partnerskich.