POZYTYWNIE „BIEBRZNIĘCI”
7 czerwca 2021 r. uczniowie z klas II i III Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku uczestniczyli w aktywnych zajęciach terenowych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Celem wyjazdu było poznanie historii Twierdzy Osowiec (zwanej polskim Verdun) oraz zgłębienie tajników przyrody, jednego z ostatnich unikatowych obszarów Europy – Bagien Biebrzańskich.