W związku wolnymi miejscami na staże zagraniczne realizowane w ramach projektu „Zawodowo mobilni – staże zagraniczne uczniów ZST w Białymstoku” realizowanego z programu Erasmus+ w dniach 10.06.2021-15.07.2021 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce niniejszego projektu i w sekretariacie szkoły. Ostatecznym terminem składania dokumentów do sekretariatu jest 15.07.2021 r.