PASZTET??? ALE JAKI!!!! 👍😎👌
CO: Projekt badawczo-wdrożeniowy „Ale Pasztet!” w ramach Grantu BOF BFKK
KIEDY: 18-19.03.2019 r.
GDZIE: Zakład Bromatologii UMwB
ZADANIE: badania laboratoryjne wykonanych pasztetów – przygotowanie próbek do mineralizacji i mineralizacja oraz oznaczanie składu metodą bliskiej podczerwieni; oznaczanie pierwiastków szkodliwych (kadm i ołów) oraz liczenie wartości odżywczych w programie Dieta 5 😀