UWAGA ‼️‼️‼️
PROJEKT TERMINÓW REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021‼️‼️‼️
TERMINY REKRUTACJI –>

📌W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, będzie można składać elektronicznie:
🔘wniosek może być uzupełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły: szkola@zst.bialystok.pl
🔘wniosek może być wydrukowany, wypełniony odręcznie, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły: szkola@zst.bialystok.pl
📌Oryginały wniosków powinny być złożone w sekretariacie szkoły do dnia ogłoszenia list kandydatów uczniów przyjętych do szkoły.

‼️Zapewniamy możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do szkoły w sposób stacjonarny (w szkole) z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
ZAPRASZAMY👫