ZSZ-220-2/18

Ogłoszenie umieszczono dn. 10.04.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie robót budowlanych pn.

„Remont korytarza na parterze i I piętrze oraz wymiana parkietu na sali gimnastycznej
w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21”

_

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ :

                                              PRZETARG –>