Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

OBEJRZYJ i CZYTAJ WIĘCEJ –>

Harmonogram rekrutacji:

– 15 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,

– 26 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15 – czas
na dostarczenie [do pierwszej z trzech wybranych szkół]
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– 31 lipca 2020 – 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15 – czas
na dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

– 12 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły,

– 19 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.