Rekrutacja uczestników do wsparcia w ramach projektu

Zapraszamy chętnych uczniów uczących się w Zespole Szkół Technicznych do składania wniosków o udział w wybranych przez siebie formach wsparcia w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość“

Kandydaci składają kompletną dokumentację w terminie od 15.12.2020 r. do 22.12.2020 r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

1.      poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynka ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

2.      poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w projekcie” lub wersji elektronicznej ze swego szkolnego adresu mailowego na adres: projekt@zstbialystok.pl