Rekrutacja uczestników na kurs prawa jazdy w ramach projektu 

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych,którzy ukończyli 17 lat i 9 miesięcy na dzień 15.11.2021 do składania wniosków o udział w kursie prawa jazdy w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość“

Kandydaci składają kompletną dokumentację w terminie od 02.11.2021 r. do 10.11.2021 r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

1.      poprzez umieszczenie wniosku w skrzyni zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynia ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

2.      poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w projekcie”