Rekrutacja uczestników na kursy gastronomiczne

Zapraszamy uczniów kierunków gastronomicznych Zespołu Szkół Technicznych do składania wniosków o udział w kursach

  • Akademia kulinarna*;
  • Nowoczesność w kuchni*;
  • Słodkiego, miłego życia*;
  • Kuchnia dalekowschodnia*;
  • Alternatywne sposoby odżywiania*;

* należy nadać każdemu z kursów numerację od 1 do 5, gdzie1 oznacza kurs którym kandydat jest najbardziej zainteresowany, zaś 5 oznacza kurs którym jest najmniej zainteresowany

w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość“

Kandydaci składają wnioski w terminie od 17.05.2022 r. do 24.05.2022 r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

  1.     poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynka ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.
  2.     poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w projekcie”