Rekrutacja uczniów z branż drzewnych na wyjazd targowy na targi DREMA  

Zapraszamy uczniów kształconych w branżach drzewnych w Zespole Szkół Technicznych do składania wniosków o objęcie wsparciem w zakresie wyjazdu dna targi Drema w Poznaniu. Wyjazd będzie się odbywał w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość“

Kandydaci składają kompletną dokumentację w terminie od 07.09.2020 r. do 11.09.2020 r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

  1. poprzez umieszczenie wniosku w skrzyni zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynia ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

  2. poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w projekcie”