Rekrutacja uczniów z branż mechanicznych na wyjazd targowy na targi MOTOR SHOW W POZNANIU 2022  

Zapraszamy uczniów kształconych w branżach mechanicznych w Zespole Szkół Technicznych do składania wniosków o objęcie wsparciem w zakresie wyjazdu na targi Motor Show w Poznaniu. Wyjazd będzie się odbywał w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość“

Kandydaci składają kompletną dokumentację w terminie od 29.03.2022 r. do 01.04.2022 r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

  1. poprzez umieszczenie wniosku w skrzyni zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynia ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

  2. poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w projekcie”