13 kwietnia 2024 r. Rocznica drugiej masowej deportacji na Sybir
Udział w uroczystości przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka wzięła delegacja #ZSTBIAŁYSTOK