Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku

Pracownia zajęć praktycznych Zespołu Szkół Technicznych znajduje się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 18. To czterokondygnacyjny obiekt, wybudowany w XIX wieku, który wymaga remontu i wyposażenia w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Zależy nam na stworzeniu nowoczesnej bazy szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych. To odpowiedź na oczekiwania gimnazjalistów i przedsiębiorców – mówi zastępca prezydenta Adam Poliński. ­– Dlatego też ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. Oferty można składać do 5 grudnia 2016 roku.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie – przyszli technicy technologii drewna i stolarze – zyskają lepsze warunki do nauki. Wyłoniony w przetargu wykonawca zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej (architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej) rozbudowy istniejącego budynku, w którym znajdują się pracownie do praktycznej nauki zawodu. W dokumentacji zostanie uwzględnione m.in. docieplenie ścian, wymiana dachu i przeprowadzenie prac rozbiórkowych. Przygotowany zostanie także projekt nowego budynku magazynowego wraz z wiatą do składowania materiałów drzewnych.

Po przebudowie budynku Zespół Szkół Technicznych zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki zawodu. W placówce pojawią się m.in. wiertarki pionowe i poziome, stoły szlifierskie, krajarki, strugnice czy specjalistyczne zestawy narzędzi. Uczniowie i nauczyciele do swojej dyspozycji będą mieli także nowe rzutniki, tablice interaktywne i inne niezbędne pomoce dydaktyczne. Wyremontowane zostaną także łazienki.

Wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 30 dni na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz 6 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Do końca listopada 2019 roku będzie też pełnił nadzór autorski nad inwestycją.

W najbliższych latach, biorąc pod uwagę rozwijającą się współpracę z przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym, szkoła planuje poszerzyć ofertę edukacyjną o nowe zawody: tapicer, cieśla oraz mechanik–operator maszyn do produkcji drzewnej. Placówka zamierza także utworzyć ośrodek badawczy oraz centrum szkoleniowe, w którym byłyby realizowane kursy certyfikowane skierowanie do uczniów, absolwentów, osób bezrobotnych i pracowników firm.