27.05.2021 r. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU HISTORYCZNEGO „PODLASCY ŻYDZI”🕎🕎🕎 DZIĘKUJEMY Białostocki Ośrodek Kultury
LAUREACI konkursu:

KATEGORIA: PRACA LITERACKA SZKOŁA PODSTAWOWA

I MIEJSCE
ALEKSANDRA IGNACIUK
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku,
nauczyciel Wojciech Filipowicz

I MIEJSCE
ALEKSANDRA MINIEWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku,
nauczyciel Urszula Iwaniuk

KATEGORIA: PRACA LITERACKA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I MIEJSCE
JAKUB RUTKOWSKI
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA
I MIEJSCE
PATRYCJA BARANOWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,
Nauczyciel Elżbieta Pawluczuk.

II MIEJSCE
KINGA KARPIUK
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku,
Nauczyciel Wojciech Filipowicz

KATEGORIA: PREZENTACJA MULTIMEDIALNA SZKOŁA PODSTAWOWA

I MIEJSCE
HANNA IGNACIUK
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku,
nauczyciel Wojciech Filipowicz

I MIEJSCE
WIKTORIA JAWOROWICZ
Szkoła Podstawowa Nr 1 mi. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
Nauczyciel Marzena Szyłak

II MIEJSCE
ALEKSANDRA MINIEWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku,
nauczyciel Urszula Iwaniuk

KATEGORIA: PREZENTACJA MULTIMEDIALNA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I MIEJSCE
ALEKSANDRA ROSZCZENKO
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

II MIEJSCE
DAWID MATYSZEWSKI
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

III MIEJSCE
PATRYCJA KUZAWA
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

WYRÓŻNIENIE
AGNIESZKA BIELSKA
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

WYRÓŻNIENIE
IZABELA KONOPKO
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

WYRÓŻNIENIE
MAGDALENA FALKOWSKA
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

WYRÓŻNIENIE
MAGDALENA MIELNICKA
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski

WYRÓŻNIENIE
JAKUB SZERSZEŃ
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
nauczyciel Krzysztof Pogorzelski