#Słodkaniespodzianka DZIECIOM w Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 🍩🍩🍩