Śniadanie Wielkanocne z udziałem uczniów ZST, zorganizowane przez CARITAS i FUNADACJĘ RODZINY CZARNECKICH