️ 9 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyło się spotkanie Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej.
W spotkaniu uczestniczyli:
➡️ Pani Agnieszka Krokos-Janczyło Podlaski Kurator Oświaty,
➡️ Pani Dorota Zimnoch Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
➡️ Gospodarz spotkania, tj. Pani Renata Frankowska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku,
➡️ Pani Barbara Koronkiewicz, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie,
➡️ Pani Katarzyna Życzkowska, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży,
➡️ Pani Joanna Chilmon, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku,
➡️ Pan Jacek Kocoń, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży,
➡️ Pan Andrzej Rybnik, Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku.
Podczas spotkania zaproszeni goście mieli możliwość degustacji konkursowych dań