SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI – „Z ZACISZA NA SYBERIĘ”

  

10 lutego minęła 78. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Z tej okazji, 14 lutego 2018 r. zorganizowaliśmy w Zespole Szkół Technicznych spotkanie z Sybirakami – Żywymi Świadkami Historii, którzy byli uczestnikami tych tragicznych wydarzeń.

Na początku uroczystości Dyrektor Zespołu Szkól Technicznych Pani Renata Frankowska powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku: Pan Prezes Tadeusz Chwiedź, Pan Wiceprezes Józef Panasiuk i Pani Sekretarz Jolanta Hryniewicka.

Szczególnym gościem był Pan Zenon Puchalski, Sybirak, autor pięknej i wzruszającej autobiograficznej książki „Z Zacisza na Syberię”, wydanej w ubiegłym roku. Niniejsza książka, podarowana przez Autora naszej szkole, stała się swoistym „spiritus movens”, czyli inspiracją do zorganizowania szkolnej uroczystości.

Wprowadzeniem do spotkania była prelekcja Pana Prezesa Tadeusza Chwiedzia, podczas której przedstawione zostały najważniejsze fakty dotyczące agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. Pan Prezes Chwiedź omówił w zarysie genezę, przebieg i następstwa zesłania Polaków na Sybir i do Kazachstanu podczas II wojny światowej. Aby lepiej zobrazować problematykę deportacji do Związku Sowieckiego, przygotowaliśmy tematyczną prezentację multimedialną z dokumentacją fotograficzną, którą przedstawił uczeń Patryk Klimek.

Po wprowadzeniu historycznym wykonaliśmy wspólnie Hymn Sybiraków. Pieśń ta jest nam bardzo bliska i dobrze znana. Hymn Sybiraków wykonujemy zawsze podczas wrześniowych Marszów Żywej Pamięci Polskiego Sybiru oraz szkolnych uroczystości patriotycznych. W ten sposób oddajmy cześć i przywołujemy pamięć o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego – naszego Patrona Szkoły – gen. Władysława Andersa, którzy byli również Sybirakami.

Punktem centralnym uroczystości było osobiste świadectwo Pana Zenona Puchalskiego. Pan Puchalski został deportowany na Syberię 10 lutego 1940 r. wraz z rodzicami, dwiema siostrami i bratem. Rodzina Puchalskich została wywieziona z Zacisza (miejscowości blisko Zabłudowa) na Syberię do miejscowości Kwitok, w obwodzie Irkuckim, oddalonej od Białegostoku ponad 6 500 km. Oprócz Państwa Puchalskich, 10 lutego 1940 r. ze wsi Zacisze deportowano łącznie na Sybir siedemnaście rodzin. Pan Zenon Puchalski jest głównym inicjatorem wybudowania i odsłonięcia w 2000 roku pięknego i monumentalnego pomnika, obelisku, upamiętniającego wywiezienie na Sybir z Zacisza, siedemnastu rodzin (w sumie 87 osób).

Dzięki spotkaniu z Sybirakami, mogliśmy na żywo wysłuchać opowieści o fragmencie ich życia, o męczeństwie na „Nieludzkiej ziemi”, o ciężkiej pracy, o okrutnym traktowaniu człowieka. Poznaliśmy tragiczne doświadczenie ludzi, którzy przeżyli na zesłaniu swoje dzieciństwo, stracili tam swoich najbliższych i powrócili do kraju dopiero po zakończeniu działań wojennych. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała tych ciekawych i osobistych relacji. Zorganizowana uroczystość stała się swoistą żywą i piękną lekcją historii, która na długo pozostanie w naszych sercach.