STAN WOJENNY – PAMIĘTAMY 🇵🇱
Uczniowie ZST uczestniczyli 13 XII 2019 r. w uroczystości upamiętniającej tragiczne wydarzenia 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać historycznej prelekcji o „Polskiej drodze do Niepodległości” oraz genezie „Solidarności”, wygłoszonej przez Pana Józefa Modzelewskiego, Przewodniczącego Regionu Podlaskiego „NSZZ Solidarność”. Następnie obejrzeliśmy spektakl słowno-muzyczny ze znanymi pieśniami patriotycznymi, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku. Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona historii stanu wojennego w Polsce i na Białostocczyźnie, przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dziękujemy serdecznie Wojewodzie Podlaskiemu, Zarządowi Regionu Podlaskiej „NSZZ Solidarność”, Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Szkole Podstawowej Nr 11 w Białymstoku za zorganizowanie uroczystości. Dzisiejsze obchody w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, przywołujące początki „Solidarności”, bohaterów i ofiary stanu wojennego były dla nas żywą lekcją historii.