STAN WOJENNY – PAMIĘTAMY

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, uczestniczyli w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w uroczystościach patriotycznych poświęconych pamięci 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Podczas spotkania młodzież mogła wysłuchać osobistych i wzruszających wspomnień internowanych i działaczy „Solidarności”. Szczególnie i osobiste wspomnienia przedstawiła Pani Stanisława Korolkiewicz, działaczka regionalnej „Solidarności”. Na zakończenie spotkania dzieci ze Szkoły Podstawowej z Juchnowca Kościelnego zaprezentowały program artystyczny.

Nasi uczniowie Aleksandra Mróz i Mateusz Rafałko udzielili wywiadu dla programu „Obiektyw” TVP 3 BIAŁYSTOK.