Studia? Praca? A może gap year? Jak zdobyć doświadczenie i rozwinąć kompetencje? A w Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa #EUROLEKCJE
12.11.19 r. kl. 4Tps , uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez pracownika Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ– w ramach Eurodesk Polska(programu wspieranego przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu”Erasmus+” ) pod nazwą Europejski Korpus Solidarności. #EKS to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, która umożliwia młodym ludziom (pełnoletnim) udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego na terenie krajów UE. Uczniowie uzyskali szeroką wiedzę o zasadach przystąpienia do programu m.in.: gdzie się zarejestrować, ile trwa, kto pokrywa koszty podróży i wyżywienia, ile wynosi kieszonkowe, jak otrzymać ciekawe oferty pracy, czy odbyć praktyki /przyuczenie do zawodu, i w jakich sektorach?
Udział i legalny pobyt na terytorium państw członkowskich , niesie korzyści w zintegrowaniu społeczności całej Europy. Działania wspierają i reagują na różne wyzwania i problemy społeczne. Jest też alternatywnym sposobem rozwoju zawodowego: jak inspirująco, twórczo rozwijać swoje zainteresowania i doświadczenia, korzystając przy tym z bogatego programu kulturowego.